Saturday, April 30, 2011

ေသြးကင္ဆာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ေသြးကင္ဆာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားLeukaemias ( လူကီးမီးယား) ကို ေသြးကင္ဆာအၿဖစ္ လူသိမ်ားၾကပါတယ္ ။ လူကီးမီးယားဆိုတာ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ ဆီေတြ ကို ထုတ္လုပ္တဲ့ Haematopoietic stem cell ဌာနမွာ ၿဖစ္ပြားတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါ တစ္မ်ိဳး (Malignant disorder ) ၿဖစ္ပါတယ္ ။ လူကီးမီးယား ၿဖစ္ၿပီဆိုရင္ Bone Marrow လို႔ေခၚတဲ့ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီထဲမွာ (သို႔မဟုတ္) Peripheral Blood ထဲမွာ ေသြးၿဖဴဥဆဲလ္ အေရအတြက္ေတြၿမင့္တက္လာပါတယ္ ။ လူကီးမီးယား ၿဖစ္ပြားတဲ့ၿဖစ္ စဥ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ရက္အနည္းငယ္ (သို႔) ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ (သို႔) ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ထိေအာင္ၾကာၿမင့္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ေသြးကင္ဆာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ၿဖစ္ပြားမႈႏွုန္းဟာ ႏွစ္စဥ္ လူတစ္သိန္းမွာ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ၿဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အဲဒီထဲက တစ္၀က္ခန္႔က လူကီးမီးယားပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။ မိန္းမေတြ ထက္ ေယာကၤ်ားေတြက ပိုအၿဖစ္မ်ားႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳးအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Acute leukaemia မွာ ၃း၂ ရွိၿပီး နာတာရွည္ Chronic Lymphocytic Leukaemia မွာ ၂း၁ ရွိပါတယ္ ။ ပထ၀ီေၿမၿပင္အေနအထားအရေတာ့ တရုတ္ ၊ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာ Chronic lymphocytic leukaemia အၿဖစ္မ်ားပါတယ္ ။ Acute Leukaemia ကိုေတာ့ အသက္ အသက္အရြယ္မ်ိဳးစံုမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ Acute Lymphocytic Leukaemia ဟာ အသက္ တစ္ႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ားဆံုးၿဖစ္ပါတယ္ ။ Acute Myeloid Leukaemia ပံုစံ မ်ိဳးစံု ကေတာ့ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္အၿဖစ္နည္းၿပီး အလယ္အလတ္ပိုင္းနဲ႔ အသက္အရြယ္ၾကီးသူေတြမွာ ၿဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္ ။

ေသြးကင္ဆာ ဘာေၾကာင့္ၿဖစ္သလဲ ?လူနာအမ်ားစုမွာ ေသြးကင္ဆာကိုၿဖစ္ပြားေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရွိရပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္လည္း လူကီးမီး ယားၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါတယ္ ။

၁ ။ ဓါတ္ေရာင္ၿခင္သင့္ၿခင္း (Ionising radiation)

ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြမွာ Atomic bombing ( အႏုၿမဴေရာင္ၿခည္သင့္ ) ေၾကာင့္ Myeloid Leukaemia ေတြ လြန္စြာၿမင့္မား လာခဲ့ပါတယ္ ။ ခါးရိုးဆစ္နာၿခင္း ( Ankylosing spondylitis ) အား ဓါတ္ေရာင္ၿခည္ေပးၿပီးေသာ အခါ နဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ကေလးငယ္အား ဓါတ္မွန္ရိုက္ၿခင္း ( Diagnostic X-Rays ) တို႔ေၾကာင့္ လူကီးမီး ယား ၿဖစ္ပြားမႈ ၿမင့္တက္လာပါတယ္ ။

၂ ။ အဆိပ္အေတာက္ၿဖစ္ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ( Cytotoxic drugs)

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ cytotoxic drugs ေတြသံုးစြဲၿခင္း အားၿဖင့္ Myeloid Leukaemia ကိုၿဖစ္ေစပါတယ္ ။ စက္ရံုေတြ မွာ benzene ကိုထိေတြ႔ၿခင္းေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ေစပါတယ္ ။

၃ ။ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ( Retroviruses)

ေၾကာင္ေတြမွာၿဖစ္ေစတဲ့ လူကီးမီးယားအားၿဖစ္ပြားေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ဆင္တူသည့္ retroviruses ဟာ ရွားပါးေသာ T-cell leukaemia/ Lymphoma နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါတယ္ ။

၄ ။ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ( Genetic)

ေသြးကင္ဆာရွိတဲ့ အမႊာ ေတြကေန ေသြးကင္ဆာ ၿဖစ္ပြားမႈႏွုန္း ၿမင့္မားေလ့ရွိတယ္ ။ Down's Syndrome နဲ႔အ ၿခားေသာ မ်ိဳးဗီဇ ေရာဂါေတြမွာလည္း ၿဖစ္ပြားမႈႏွုန္းၿမင့္မားေလ့ရွိပါတယ္ ။

၅ ။ ခုခံအားစနစ္ (Immunological )

လတ္တေလာ ေသြးကင္ဆာ (Acute Leukaemia ) ဟာ primitive stem cells ေတြကိုပြားမ်ားေစၿပီး blasts ေတြ ကို စုပံုေစပါတယ္ ။ အထူးသၿဖင့္ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီထဲမွာ blasts ေတြ စုပံုလာတဲ့အတြက္ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီ ပ်က္ဆီးၿခင္း ( bone marrow failure ) ကိုၿဖစ္ေစပါတယ္ ။ လူကီးမီးယားကို အဓိကအားၿဖင့္ အုပ္စုေလး စုခြဲၿခားႏိုင္ ပါတယ္ ။ အဲဒါေတြကေတာ့

-Acute Lymphoblastic Leukaemia ( ALL )
-Acute Myeloid Leukaemia ( AML )
-Chronic Lymphocytic Leukaemia ( CLL )
-Chronic Myeloid Leukaemia (CML ) စသည္တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ လူကီးမီးယားလို႔ သံသယရွိၿပီ ဆိုရင္ ေသြးၿဖဴဥ အရည္အတြက္ ၿမင့္မားလာၿပီး ေသြးဆဲလ္အရည္အတြက္ မူမမွန္ၿခင္းကေနစတင္ပါတယ္ ။

လူကီးမီးယားလို႔ ဘယ္လုိသိရွိႏုိင္မလဲ ?လူကီးမီးယားကို ေရာဂါအမည္သတ္မွတ္ဖို႔ ( Diagnosis ) လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီကို စစ္ေဆးရပါမယ္ ။ အဲဒီမွာ မူမ မွန္ဆဲလ္ေတြရဲ႕ Morphology ကိုစမ္းသပ္ၿခင္း ၊ Cell surface markers ( immunophenotyping ) အား စစ္ေဆးၿခင္း ၊ မူမမွန္ ( Clone-specific chromosone ) နဲ႔ ေမာ္လီက်ဴးေတြေၿပာင္းလဲၿခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ တိက်တဲ့ ေရာဂါအမည္သတ္မွတ္ၿခင္းကို ေပးယံုသာမကပဲ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေရာဂါေကာင္းက်ိဳးခန္႔မွန္းခ်က္ ( Valuable prognostic infromation) ကိုလည္းေပးေစပါတယ္ ။

လူကီးမီယားရဲ႕ လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ ?

လူကီးမီးယား ဆဲလ္ အေရအတြက္ ၿမင့္မားလာၿခင္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီက ပံုမွန္ ေသြးဆဲလ္ေတြကို မထုတ္ လုပ္ႏုိင္ၿခင္းကေန လူကီးမီးယားရဲ႕ လကၡဏာေတြက စတင္ပါတယ္ ။ Acute leukaemia ေတြၿဖစ္တဲ့ (AML , ALL ) မွာဆိုရင္ ပံုမွန္ ေသြးၿဖဴဥဆဲလ္ေတြနဲသြားၿပီး Neutropenia ဆိုတဲ့အေၿခအေနတစ္ခုကို ၿဖစ္ေစပါတယ္ ။ ေမာ ပန္းလြယ္ၿပီး ၿဖဴေဖ်ာ့လာမယ္ ။ အသက္ရွူရတာလည္း ခက္လဲပင္ပန္းလာမယ္ ။ Platelets လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးခဲေစတဲ့ အရာေတြနဲသြားရင္ေတာ့ Thrombocytopenia လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးမခဲတဲ့ အေၿခအေန တစ္ ခုၿဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေသြးထြက္ၿခင္း ၊ ေသြးမတိတ္ၿခင္း လကၡဏာေတြ ခံစားရပါမယ္ ။ ေသြးေၿခဥၿခင္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ အေရ ၿပားေပၚ မွာ ခရမ္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ အနီစက္ေလးေတြ ေတြ႔လာပါမယ္ ။ ေယဘူယ် လကၡဏာေတြကေတာ့
- အဖ်ားတက္ၿခင္း
- ပိန္ခ်ံဳးၿခင္း
- ကိုယ္လက္မအီမသာၿဖစ္ၿခင္း
- လည္ေခ်ာင္းနာၿခင္း
- သြားဖံုးေရာင္ၿခင္း
- ညဖက္တြင္ေခၽြးေစးမ်ားထြက္ၿခင္း
- ေခါင္းကိုက္ၿခင္း ၊ အန္ၿခင္း
- အၿမင္အာရံု ခ်ိဳ႔တဲ့ၿခင္း ၿပႆနာမ်ား
- အရိုးႏွင့္ အဆစ္အၿမစ္နာၿခင္း
- Lymph nodes မ်ားတြင္ နာက်င္မႈမရွိပဲ ေရာင္ရမ္းၿခင္း စသည္တို႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။

Chronic leukaemia ရဲ႕ အစပိုင္းအဆင့္မ်ားမွာေတာ့ Leukaemic cells ေတြဟာ ပံုမွန္အေၿခအေနရွိၿပီး ဘာ လကၡဏာမွ ၿပေလ့မရွိပါဘူး ။ လကၡဏာၿပၿပီဆိုရင္လည္း အနည္းငယ္မွ် သာၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ တၿဖည္းၿဖည္း နဲ႔ ဆိုးလာပါတယ္ ။ Chronic Leukaemia ရဲ႕ ေယဘူယ်လကၡဏာေတြကေတာ့

- ေမာပန္းလြယ္ၿခင္း
- ကိုယ္လက္မအီမသာၿဖစ္ၿခင္း
- အစားအေသာက္ပ်က္ၿခင္း
- ပိန္ခ်ံဳးၿခင္း
- ညဖက္တြင္ေခၽြးေစးမ်ားထြက္ၿခင္း
- Lymph nodes မ်ားတြင္ နာက်င္မႈမရွိပဲ ေရာင္ရမ္းၿခင္း စသည္တို႔ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္လည္း အထက္ပါ လကၡဏာေတြ ရွိတိုင္းလည္း လူကီးမီးယားမဟုတ္ပါဘူး ။ တၿခားၿပႆနာေတြၿဖစ္တဲ့ ပိုး၀င္ၿခင္းနဲ႔ ဖ်ားနာ တုပ္ေကြး ေတြလည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ ။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ ၿပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေရာဂါအမည္ သတ္မွတ္ႏိုင္ မွာၿဖစ္ပါတယ္ ။

Ref - Davidson's Principle and Practice of Medicine ( 20th Edition)
- http://www.cancer.ca/

www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Thursday, April 28, 2011

အသံုး၀င္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္

အသံုး၀င္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္
Aloe vera ကို medicinal aloe အၿဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး အရည္ရႊမ္းေသာ အပင္မ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္ ။ မ်ိဳးရုိးက Aloe ၿဖစ္ၿပီး မိုး နည္း မိုးေခါင္ၿပီး ေၿခာက္ေသြ႔တဲ့ ေဒသေတြမွာ ရွင္သန္ၾကီးထြားၾကပါတယ္ ။ အထူးသၿဖင့္ အာဖရိက ၊ အိႏိၵယ နဲ႔ တၿခား ပူၿပင္းေၿခာက္ေသြ႔တဲ့ ေဒသေတြမွာ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္ကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဒီအပင္ မ်ိဳးကို တိုင္းရင္းေဆးအၿဖစ္အသံုးၿပဳဖို႔ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾကေလ့ရွိၿပီး မ်ားစြာေသာ သိပၸံေလ့လာ စမ္းသပ္ မႈေတြ နဲ႔ Aloe vera ( ရွားေစာင္းလက္ပတ္) ကို ေလ့လာစမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ Aloe vera ဟာ အနာေတြ နဲ႔ အပူေလာင္ၿခင္းကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ၿပီး အေရၿပားပိုး၀င္ၿခင္းအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ကုသလို႔ရ တယ္ လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ၾကတယ္ ။ အဆီအိတ္ ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ႏွင့္ လူေတြမွာ ေသြးတြင္း အဆီဓါတ္ မ်ားၿခင္းေတြ ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ရွားေစာင္းလက္ ပတ္ပင္မွာ ပါ၀င္ တဲ့ Polysaccharides , mannans , anthraquinones နဲ႔ lectins စတဲ့ ၿဒပ္ေပါင္းေတြေၾကာင့္ ပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။

ရွားေစာင္းလက္ပတ္အေၾကာင္းရွားေစာင္းလက္ပတ္လို႔ေခၚတဲ့ Aloe vera ဟာ အလြန္ အပင္ပုအမ်ိဳး အရည္ရႊမ္းတဲ့အပင္ၿဖစ္ၿပီး 60-100cm ( ၂၄ လက္ မ မွ ၃၉ လက္မအတြင္း ) ရွည္ပါတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕အရြက္ေတြဟာ ထူထဲၿပီး အစိမ္းေရာင္ကေန မီးခိုးစိမ္းေရာင္ ၾကားမွာ ရွိၿပီး ပင္စည္နဲ႔ရိုးတံ အေပၚပိုင္းနဲ႔ေအာက္ပိုင္းေတြမွာ အၿဖဴေရာင္အစက္ အေၿပာက္ေတြ ရွိပါတယ္ ။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္ကို အိႏိၵယ မွာ Korphad, Kattar vazha စသၿဖင့္ေခၚၿပီး ပါကစ္စတန္ႏိုင္ ငံမွာေတာ့ Quargandal လို႔ လူသိမ်ားပါတယ္ ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ Lidah Buaya ( မိေခ်ာင္းလွ်ာ) လို႔ ေခၚေ၀ၚၾက ၿပီး ထိုင္းမွာေတာ့ မိေခ်ာင္းအၿမီး (Crocodile Tail) လို႔ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္ ။ ဗီယက္နမ္မွာေတာ့ "Nha Đam လို ႔ေခၚၿပီး လက္တင္အေမရိက နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္မွာေတာ့"Savia", "Savila", or "Sabila" စသၿဖင့္ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္ ။

ရွားေစာင္းလက္ပတ္၏ အသံုး၀င္မႈမ်ား

ေလ့လာစမ္းသပ္မႈေတြအေနနဲ႔ အလွအပေရးရာနဲ႔အခ်ိဳ႔ေသာေရာဂါေတြမွာ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ရဲ႕ အသံုး၀င္ မႈေတြကို က်ယ္ၿပန္႔စြာ စမ္းသပ္မႈေတြၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အထူးသၿဖင့္ အင္တာနက္ ေၾကာ္ၿငာတစ္ခ်ိဳ႕ကေနၿပီး အလွအပေရး ရာနဲ႔ ေဆး၀ါးစက္ရံုအခ်ိဳ႕ေနၿပီး ရွားေစာင္းလက္ပတ္ဟာ ေအးၿမေစတယ္ အသားအရည္ ကိုေခ်ာေမြ႔ေစတယ္ အနာက်က္ေစတယ္စသၿဖင့္ ေၾကာ္ၿငာမႈေတြၿပဳလုပ္လာၾကပါတယ္ ။ ရွားေစာင္းလက္ ပတ္ကို လိုးရွင္း အေနနဲ႔လည္းထုတ္လုပ္လာၾကၿပီး အခ်ိဳယမကာနဲ႔အခ်ိဳတည္းစရာအၿဖစ္လည္း အသံုးၿပဳလာ ၾကပါတယ္ ။ Aloe vera juice ကို ရင္ပူၿခင္းနဲ႔ အစာေရၿမိဳၿပြန္ ၿပႆနာေတြမွာ သက္သာေအာင္ ေသာက္ သံုးလို႔ရပါတယ္ ။ ဒီအတိုင္းၾကီး ပါးစပ္ကေန စားရင္ေတာ့ အဆိပ္အေတာက္ ၿဖစ္ေစပါ တယ္တဲ့ ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အလွအပေရးရာ ကုမၸဏီေတြဟာ အပင္ရဲ႕အေစးရည္ကိုအသံုးၿပဳၿပီး မိတ္ကပ္ ၊ တစ္ရွဴး ၊ အလွဆီ ၊ ဆပ္ၿပာ ၊ ေနေလာင္ခံ ကရင္ခ္ ၊ ရွမ္ပူ ေခါင္းေလွ်ာက္ေရေတြအၿဖစ္ ထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္ ။ တၿခားအသံုးၿပဳၿခင္း အေနနဲ႔ Aloe vera ကို သုတ္ရည္ (Semen) မွာ ေဖ်ာ္စပ္ၿပီး သိုးေတြအတြက္မ်ိဳးေအာင္ ဖို႔အတြက္ လည္း အသံုးၿပဳၾကပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ အစားအေသာက္ေတြ လတ္ဆတ္ေအာင္ လယ္ကြင္းၿပင္ေတြ မွာ ေရေတြပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈမရွိေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း ( Water conservation) အေနနဲ႔အ သံုးၿပဳၾက ပါတယ္ ။

Aloes ရဲ႕ အမ်ိဳးအားေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့အနက္ Bulbine frutescens ဟာ အပူေလာင္ၿခင္းကိုကုသႏိုင္ၿပီး အေရၿပားကိုေခ်ာ မြတ္ေစတဲ့အစြမ္းရွိပါတယ္ ။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကို အနာေတြကုသတဲ့ေနရာမွာ အသံုးၿပဳႏိုင္ ၿပီး သူ႔အေစး ရည္က အနာက်က္ၿခင္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အနာက်က္ႏွုန္းကိုလည္းၿမန္ေစၿပီး အေစး၇ည္ ကို လိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ လတ္တေလာ review ေတြအရ ရွားေစာင္းလတ္ပတ္ဟာေဆးပညာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ first to second degree burns ကို ကုသေပးႏုိင္ပါတယ္ ။ ေသြးတြင္းအဆီမ်ားေနတဲ့ လူေတြမွာလည္း lipids ကို က်ေစပါတယ္ ။ လတ္တေလာအသည္းေယာင္ၿခင္း Acute hepatitis မွာလည္း အသံုး၀င္ပါေသးတယ္ ။ အထူးသၿဖင့္ Oral aloe vera gel ဟာ အနာၿဖစ္ၿပီး အူေရာင္ၿခင္း ( Ulcerative colitis ) မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြနဲ႔ ေရာင္ၿခင္းကို သက္သာေစပါတယ္ ။ ကိုယ္ခံအားကို တက္ေစတဲ့ Immunostimulat ကိုတက္ေစၿပီး ေခြးေတြနဲ႔ေၾကာင္ေတြမွာ ကင္ဆာကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့အစြမ္းရွိၿပီး လူေတြမွာေတာ့စမ္း သပ္ထားၿခင္း မရွိေသးပါဘူး ။

လိင္အဂါၤေတြမွာၿဖစ္တဲ့ ေရယုန္နဲ႔ Psoriasis (ၾကမ္းေထာ္ေသာ အနီအပိမ့္မ်ားရွိသည့္အေရၿပားေရာဂါမ်ိဳး ) ကိုလည္း Topical application (လိမ္းေဆး) အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳႏုိင္ပါေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဓါတ္ေရာင္ၿခည္ ကုထံုးေတြေၾကာင့္ ၿဖစ္တဲ့ အနာေတြ ကိုေတာ့ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ၿခင္းမရွိပါဘူး ။ Doble-blind clinical trial ေတြ အရ dentrfrice ပါ၀င္တဲ့ ရွားေစာင္းလက္ပတ္နဲ႔ Fluoridated dentifrice ပါ၀င္တဲ့ရွားေစာင္းလက္ပတ္ အမ်ိဳးအစားတို႔ဟာ ေသြးတြင္း အဆီခဲ ေသြးခဲမ်ားပိတ္ဆို႔ၿခင္း ( Plaque) နဲ႔ သြားဖံုးေယာင္ရမ္း အနာၿဖစ္ၿခင္းမ်ား ကို ေလ်ာ့နည္းေစတယ္လို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ Aloe vera extracts မွာ ဘတ္တီးရီးယားနဲ႔ မႈိပိုးေတြကို တိိုက္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိၿပီးဒါဟာ အေရၿပားပိုး၀င္ေရာဂါေတြအတြက္ ကုသမႈေပးတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္ အကူၿဖစ္ေစ ပါတယ္ ။ အထူးသၿဖင့္အ ေရၿပားမွာ အေရအိတ္တည္ၿခင္း အပူေလာင္ၿခင္း နဲ႔ေပြးေရာဂါေတြ မွာလည္း သက္သာေစႏိုင္ပါ တယ္ ။ ဘက္တီးရီးယားအေနနဲ႔ ရွားေစာင္းလက္ပတ္အရြက္ရဲ႕အတြင္းပိုင္းဂ်ယ္က Streptococcus နဲ႔ Shigella မ်ိဳးႏြယ္ေတြရဲ႔ၾကီးထားမႈကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးေပးပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ Xanthomonas မ်ိဳးႏြယ္ေတြကိုေတာ့ တိုက္ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့အစြမ္းမရွိပါဘူး ။

အၿခားအသံုး၀င္မႈမ်ား

အခုအခါမွာ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကို မ်က္ႏွာသုတ္တစ္ရွူး အေနနဲ႔က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ထုတ္လုပ္အဥ့ုးၿပဳလာၿပီး အဲဒီကေနတ ဆင့္ တုပ္ေကြးနဲ႔အေအးမိၿခင္းေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့ Moisturiser အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳလာၾက ပါတယ္ ။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ အေစ့ Aloe vera seeds ကေနၿပီး biofuels အၿဖစ္အသံုးၿပဳဖို႔ လည္း ေလ့လာေန ၾကပါတယ္ ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အစပိုင္းမွာ United States မွာ ၀မ္းေပ်ာ့ေဆးအေနနဲ႔ Aloe ကိုအသံုးၿပဳ ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ Aloin ဟာ class III ingredient ပါ၀င္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒလိုအသံုးၿပဳၿခင္းကို တားဆီးခဲ့ ပါတယ္ ။ မွတ္သားစရာကေတာ့ ရွားေစာင္းလက္ပတ္မွာပါ၀င္တဲ့ aloin ဟာ ၀မ္းေပ်ာ့ေစ ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း ထုတ္လုပ္သူေတြက FDA စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ညိမွာစုိးတဲ့အတြက္ aloin ကို ဖယ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္ဟာ လူသိနည္းၿပီး သူ႔ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအမ်ားစုကို အခုေလာက္ဆို မွတ္သားသိရွိၾက လိမ့္မယ္ လို႔ ယူဆမိပါေၾကာင္း ။

Ref : wikipedia

www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Tuesday, April 26, 2011

ဦးဇင္း ေကလာသႏွင့္ ဒႆန အခ်ိဳ႕

ဦးဇင္း ေကလာသႏွင့္ ဒႆန အခ်ိဳ႕
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ အခါၾကီးရက္ၾကီး သၾကၤန္အတြင္းမွာေတာ့ ကိုသက္တန္႔ခ်ိဳ တစ္ေယာက္ ေရႊေပါက္ကံ က ေက်ာင္းေလး တစ္ေက်ာင္းမွာ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ခဲ့ပါတယ္ ။ မနက္တစ္ၾကိမ္ ညတစ္ၾကိမ္ တရားထိုင္ရၿပီး ၀ါးရံုေတာေလးေတြနဲ႔အေနာက္ဖက္မွာလည္းငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းေလးနဲ႔မို႔ ေနထိုင္ရတာ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္လွပါတယ္ ။ ရဟန္းအမည္ အေနနဲ႔ ကိုရင္၀တ္တုန္းက ကိုရင္ ေကလာသဆိုတဲ့အမည္ကိုပဲ ဦးဇင္းေကလာသအၿဖစ္ ခံယူခဲ့ပါတယ္ ။ ရဟန္း၀တ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ဟာ ထူးထူးၿခားၿခားပဲ တိမ္တိုက္မရွိတဲ့ ေကာင္းကင္လို လင္းရွင္း စင္ၾကယ္ေနခဲ့ပါတယ္ ။ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ဦးဇင္းေကလာသဘ၀တုန္းက ညသန္းေခါင္ယံ ၾကယ္တလက္ လက္ေကာင္းကင္ယံကို ေငးၾကည့္ရင္းေတြးမိတဲ့ ဒႆန အခ်ိဳ႔ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္မ်ား ေကာင္းက်ိဳးလိုအင္ဆႏၵၿပည့္၀ၿပီး စိတ္၏ခ်မ္းသာၿခင္း ၊ ကိုယ္၏က်န္းမာၿခင္းတို႔ႏွင့္ ၿပည့္စံုႏိုင္ ၾကပါေစေသာ၀္ ။

၁ ။ ေလာကမွာ ကုလား ၊ ၿမန္မာ ၊ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ခရစ္ယာန္ ၊ မူဆလင္ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ ဘုရင္ ၊ စစ္သား ၊ ရဲ ၊ ပုလိပ္ ၊ သူခိုး ၊ ေရွ႕ေန ၊ ဆရာ၀န္ စသၿဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲၿပားေနၾကေပမယ့္ အဓိကကေတာ့ ၂ မ်ိဳးပဲရွိပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ေကာင္း တာေတြလုပ္တဲ့ “ လူေကာင္း ” နဲ႔ ဆိုးတာေတြလုပ္တဲ့ “ လူဆိုး ” ဆိုၿပီး လူ ၂ မ်ိဳးပဲရွိပါတယ္ ။

၂ ။ လူေတြဟာ ေမြးေန႔ဖိတ္စာ ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာစတဲ့ ဖိတ္စာေတြကို ကိုယ္နဲ႔ ရင္းႏွီးသူနဲ႔ ဖိတ္သင့္သူ မဖိတ္သင့္သူဆိုၿပီး ခြဲၿခားဖိတ္ေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေသမင္းဆီက မရဏ ဖိတ္စာကေတာ့ အဆင့္အတန္းခြဲေလ့မရွိဘူး ။ လူတိုင္းဆီကို ဖိတ္စာေရာက္ေအာင္ ပို႔ေလ့ရွိပါတယ္ ။

၃ ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးၿခင္းကို တပါးသူဆီမွာ အပ္ထားေလ့ရွိတယ္ ။ ဥပမာ မိဘ ၊ ေမာင္ႏွ မ ၊ ခ်စ္သူ ၊ ခင္သူ မိတ္ေဆြ စသၿဖင့္ ။ တကယ္ေတာ့ မိမိရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းဆိုတဲ့အရာဟာ မိမိ စိတ္အတြင္း သ႑ာန္မွာပဲ တည္ရွိပါတယ္ ။

၄ ။ လူရယ္လို႔ ၿဖစ္လာရင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔လိုတယ္ ။ ဘုန္းၾကီးကလည္း ဘုန္းၾကီးအလုပ္ ၊ ေလာကီလူသားကလည္း လူသား အလုပ္ ၊ ဆရာ၀န္ကလည္း ဆရာ၀န္အလုပ္ ၊ စစ္သားကလည္း စစ္သားအလုပ္ ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္လုပ္ေန တဲ့အလုပ္ဟာ လူပီသၿခင္းဆိုတဲ့ အရာကို ေဖာ္ေဆာင္မဲ့ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့အလုပ္ ၿဖစ္ဖို႔ေတာ့လို္တယ္ ။

၅ ။ ေလာကမွာ တစ္ဖက္သားကို မေကာင္းၾကံသည္ၿဖစ္ေစ ၊ ကုန္းေခ်ာဖို႔ ၿဖစ္ေစ ၊ တိုက္ခိုက္ ဖို႔ၿဖစ္ေစ ၊ လိမ္ညာ ဖို႔ၿဖစ္ေစ လုပ္သင့္တဲ့လူနဲ႔ မလုပ္သင့္တဲ့လူကို ခြဲၿခားၿပီးသိရမယ္ ။ မိမိအေပၚကို တကယ္ကူညီတဲ့ တကယ္ေက်း ဇူးရွိတဲ့ မိမိအက်ိဳးကို တကယ္လိုလားတဲ့ သူမ်ိဳးကိုေတာ့ မေကာင္းၾကံ ၊ ကုန္းေခ်ာတိုက္ခိုက္ လိမ္ညာ ဖို႔ ေနေန သာ စိတ္ကူးနဲ႔ေတာင္ မပစ္မွားသင့္ပါ ။

၆ ။ လူေသၿပီး နာမည္မေသၿခင္း ၊ လူလည္းေသ နာမည္လည္းေသၿခင္း စတာေတြဟာ သင္အသက္ရွင္စဥ္က ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္ ။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာၿဖစ္မယ္ ဆိုးတာလုပ္ ရင္ဆိုးတာ ၿဖစ္မယ္ ။ အမွားသိရင္ အမွန္ၿပင္ဖို႔ေတာ့လိုမယ္ ။

၇ ။ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားေတြၿဖစ္ရတယ္ ။ လူေတြဟာ အေၾကာင္းတရား ကို ေၿပာင္းလဲႏိုင္ေပ မယ့္ အက်ိဳးတရားကိုေတာ့ ေၿပာင္းလဲမပစ္ႏုိင္ဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္အက်ိဳးတရားဆိုတဲ့ (Effect) ကိုေကာင္းေစခ်င္ရင္ အက်ိဳးတရားဆိုတဲ့ ( Cause) ကိုလည္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္ ။

၈ ။ လူဟာ တစ္ခ်ိန္လံုး အေရွ႕ကိုခ်ည္းပဲသြားမေနသင့္ပဲ ကိုယ္ေလ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္ အဆိုး ၊ အေကာင္း ကို လည္း ၿပန္ လည္ဆင္ၿခင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားေနရမယ္ ။ ဒါမွ သာ ေရွ႕ဆက္မယ့္ခရီးဟာ အမွား နည္းေသာ လမ္းခရီးၿဖစ္မွာၿဖစ္တယ္ ။

၉ ။ လူေတြဟာ ေမြးဖြားစဥ္ကေန ေသဆံုးမယ့္အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တိုက္ခိုက္ၾကတယ္ ၊ ကုန္းေခ်ာၾကတယ္ ၊ ခ်စ္ခင္ၾကတယ္ ၊ ယုယၾကတယ္ ၊ တြယ္တာေႏွာင္ဖြဲ႔ၾကတယ္ ။ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ေတြနဲ႔ ရူးသြပ္ ေလာင္ၿမိဳက္ေလ့ရွိၾကတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္ အပိုင္းအၿခားေလးေက်ာ္သြားရင္ အိုၿခင္း နာၿခင္း တစ္ဖက္ကမ္း မွာ ေသဆံုးၿခင္းဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကသာဆီးၾကိဳေနမွာၿဖစ္တယ္ ။

၁၀ ။ အသိဥာဏ္ရင့္က်က္မႈဟာ အသက္အရြယ္နဲ႔မဆိုင္ပါဘူး ။ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ စိတ္ကူးရင့္သန္ ရင့္က်က္ႏိုင္ သလို ၊ အသက္ၾကီးေပမယ့္လည္း ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ေတာင္ လူမပီသတဲ့ မရင့္က်က္ဆိုးသြမ္းတဲ့ လူၾကီးေတြအမ်ားၾကီးပါပဲ ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ နဲ႔ကိုယ့္အေၿခအေနကို မၿပတ္ဆင္ၿခင္ေနႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးတယ္ ။

www.thettantvillage.com
(ဦးဇင္း ေကလာသ )
သက္တန္႔ခ်ိဳ


စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Monday, April 25, 2011

ေသမင္းတမန္ခရီးၾကမ္း (အပိုင္း ၇)

ေသမင္းတမန္ခရီးၾကမ္း (အပိုင္း ၇)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လာေနေသာ လူရိုင္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ မာထန္လွ်က္ ရွိေပ၏ ။ အ၀င္၀ သို႔ေရာက္ေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီ ဦးတည္လွ်က္ ေၿခဟန္လက္ဟန္ၿဖင့္ ပါးစပ္မွလည္း ၄င္းတို႔ ဘာသာ စကားၿဖင့္ ေၿပာေနေလရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ လံုး၀ နားမလည္ေပ ။ (ဤေနရာမွစ၍ လူရိုင္းမ်ား၏ စကားလံုးမ်ားအား စာဖတ္ သူမ်ားနားလည္ေစရန္ အလို႔ငွာ ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ၿပန္ဆိုေဖာ္ၿပမည္ၿဖစ္ပါသည္ ။ )

“ အသင္တို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မႏုႆ ကၽြန္းဆီသို႔ မဖိတ္ေခၚပဲေရာက္လာတဲ့ သားေကာင္ေတြၿဖစ္တယ္ ။ အသင္ တို႔ကို နက္ၿဖန္လၿပည့္ေန႔မြနး္တည့္ ၁၂ နာရီတိတိ မွာ အသင္တို႔ထဲက သားေကာင္ငါးေကာင္အား သတ္ၿဖတ္ ယစ္ဇ္ ပူေဇာ္ ၿပီး ပင္လယ္ေစာင့္နတ္မင္းၾကီးေတြကို ဆက္သရမွာၿဖစ္တယ္ အသင္တို႔ဘာသာ လူေရြးထုတ္ ထားပါ အခုမၾကာခင္ သင္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၾကီးအကဲနဲ႔ သားေတာ္သမီးေတာ္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္ ရွုၾက မွာၿဖစ္ပါတယ္ ”

လူရိုင္းမ်ားကား ေၿပာဆိုၿပီး ေနာက္သို႔ ၿပန္လွည့္သြားၾကမည္ၿပဳရာ ရြာသူ ၿမတ္ေနၿခည္ မွ

“ ခဏေနပါဦး အသင္လူရိုင္းတို႔ ”

ဟု ေၿပာဆိုလိုက္ရာ လူရိုင္းမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ ဘာသာစကားအား နားလည္ၿပန္ေၿပာႏုိင္သၿဖင့္ အံအားသင့္ သြားၾကေလေတာ့သည္ ။

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သင္တို႔ ထင္သလို သားေကာင္ေတြ မဟုတ္သလို ပင္လယ္ၿပင္မွာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ေလွပ်က္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ၾကသူေတြၿဖစ္တယ္ သင္တို႔ လူရိုင္းအၾကီးအကဲေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္ ”

“ေကာင္းပါၿပီ ခဏေနရင္ေရာက္လာၾကေတာ့မွာပါ ”

လူရိုင္းမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔အား စိမ္းစိမ္းၾကီးၾကည့္၍ ထြက္ခြာသြားေလသည္ ။ ၄င္းတို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီး မၾကာခင္ မွာပင္ လူရိုင္းေခါင္းေဆာင္ဟုထင္ရေသာ ေ၀ါစင္ေပၚမွ လူရိုင္းအၾကီးအကဲႏွင့္ ၄င္း၏ ေဘးမွ လူရိုင္းငယ္ မ်ားပါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆီ ေလ်ာက္လာေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရေလသည္ ။

“ သင္တု႔ိထဲမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စကားကို နားလည္တဲ့သူပါတယ္လို႔ သိရတယ္ ကၽြႏ္ုပ္စကားေၿပာလိုတယ္ ”

“ ကၽြန္မ နားလည္ပါတယ္ အသင္လူရိုင္းအၾကီးအကဲ သင္နဲ႔လည္းေဆြးေႏြးလိုပါတယ္ ”

“ ေကာင္းပါၿပီ သင္တို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုင္နက္ထဲသို႔ က်ဴးေက်ာ္လာပံုကို သိလိုပါတယ္ ”

“ ဒီလိုပါ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဖြဲ႔လံုးဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရြာၾကီးတစ္ရြာမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သူေတြပါ ။ ရြာမွာ ၀မ္းေရာ ဂါကပ္ၾကီးေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ရြာေၿပာင္းခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ပင္လယ္ထဲမွာ ေလွၾကီးနဲ႔ ခရီးဆက္ေနတုန္း မုန္တိုင္း ဒါဏ္ေၾကာင့္ အသင္တို႔ ကၽြန္းေပၚလာေရာက္ေသာင္တင္ေနရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဖြဲ႔လံုးဟာ သင္တို ႔ရဲ႕ သားေကာင္ေတြမဟုတ္သလို ရန္သူေတြလည္းမဟုတ္ၾကပါဘူး ကၽြန္မတို႔ တစ္ဖြဲ႔လံုးကို လြတ္ေၿမာက္ ခြင့္ေပးေစ လိုပါတယ္ ”

“ ဟား ..ဟား...ဟား လံုး၀မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး အသင္တို႔ ၿမဲၿမဲမွတ္ထားဖို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေရွးအက်ဆံုး လူသားစား မ်ိဳးႏြယ္၀င္ေတြပဲ ဒီရြာမွာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ သားသမီး ၃ ေယာက္ ကလြဲလို႔ လူသားကို စတိၿဖစ္ၿဖစ္ စားၾကရ တယ္ ။ သားသမီး ၃ ေယာက္ကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက အတင္းၿငင္းဆန္ခဲ့လို႔ ဒီအရြယ္ထိၾကည့္ေနရတာပဲ သူတို႔ ကို လည္း တစ္ခ်ိန္ရေအာင္စားခိုင္းရမွာပဲ ကဲ သင္တို႔ထဲက ငါးေယာက္ကိုေရြးထားပါ နက္ၿဖန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ တိတိမွာ ယစ္ဇ္ပူေဇာ္ ၿပီးစားေသာက္ရလိမ့္မယ္ ”

လူရိုင္းေခါင္းေဆာင္ကား ခက္ထန္ထန္ၿဖင့္ ေၿပာၿပီး ၿပန္လွည့္သြား ေလၿပီ ။ သြားၿပီ... ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ ကား ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ေရးေရးေလးမွ် မရွိေတာ့ၿပီ ။

ထိုအခိုက္ လူရိုင္းေခါင္းေဆာင္၏ သမီး ၂ ေယာက္ႏွင့္သားတစ္ေယာက္တို႔မွာ က်န္လူရိုင္းမ်ားေနာက္သို႔ မလိုက္ ပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွိရာသို႔ ၿပန္လွည့္လာေလသည္ ။

“ သင္တို႔ဟာ လူေကာင္းေတြပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကၽြန္းေပၚကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ဧည့္သည္ေတြသာၿဖစ္တယ္ သင္တို႔၏ အသက္ ကို လည္း ဤကၽြႏ္းေပၚတြင္ အခ်ီးႏွီးမကုန္ဆံုးေစလိုပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၃ ေယာက္တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီပါမယ္ ”

“ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အသင္တို႔ ၃ ေယာက္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ ဒါကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရြာသူၾကီးၿဖစ္ပါတယ္ ”

ကၽြႏ္ုပ္လည္း လူရိုင္း ၃ ေယာက္ဖက္သို႔လွည့္၍ ၿပံဳးၿပကား အသိအမွတ္ၿပဳရေလသည္ ။ လူရိုင္းငယ္ ၃ ေယာက္ မွလည္း ကၽြႏ္ုပ္ကို ၿပန္ၿပံဳးၿပၾကကာ

“ ေတြ႔ရတာ၀မ္းသာပါတယ္ အသင္သူၾကီး ကၽြႏ္ုပ္နာမည္မွာ WHITEDANGLE ၿဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ညီမနာမည္မွာ AKAYIWINNE ၿဖစ္ၿပီး ေမာင္ငယ္နာမည္မွာ ALINETHIT ၿဖစ္ပါတယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၃ ေယာက္မွာ ငယ္ငယ္က တည္းက လူသားစားၿခင္း ဓေလ့ကို မႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ အၿမဲပဲပုန္ကန္ခဲ့ပါတယ္ ”

ဟုေၿပာၾကားေလသည္ ။ ၄င္းတို႔နာမည္မ်ားမွာ အဆန္းအၿပားမ်ားၿဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း အသက္ ၃၀ ခန္႔ လူရိုင္းအမ်ိဳးသမီး WHITEDANGLE အား White Angel ( အၿဖဴေရာင္နတ္သမီး) ဟူ၍ လည္းေကာင္း ၊ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ ခင္မယ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ AKAYIWINNE အား Akayi Win ( ဧကရီ၀င္း ) ဟူ၍ လည္းေကာင္း အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ ေခ်ာေမာေသာ လူရိုင္းငယ္ကေလး ALINETHIT အား Alin Thit ( အလင္းသစ္) ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္ ။

“ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အၿဖဴေရာင္နတ္သမီး ၊ ဧကရီ၀င္းနဲ႔ အလင္းသစ္ခင္ဗ်ား ရြာသားေတြကိုလည္း ဒီလိုနည္း နဲ႔ေတာ့ စေတးမခံႏိုင္ပါဘူး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔သာ တိုက္ၿပီး ေဖာက္ထြက္ ရင္ အပစ္မဲ့တဲ့ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔သားေတြေရာ သင္တု႔ိ လူရိုင္းေတြပါ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိုခိုက္ၾကမွာစိုးလို ဒီအခ်ိန္ထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွိန္းၿပီးေနခဲ့ၾကရပါတယ္ သင္တုိ႔ ၃ ေယာက္ ကူညီေပးႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာရပါတယ္ သင္တို႔ ဘယ္လိုကူ ညီေပးႏုိင္မ လဲဆိုတာသိပါရေစ”

“ ဒီည ၁၁ နာ၇ီတိတိမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၃ ေယာက္ အေရာက္လာခဲ့ပါ့မယ္ အသင္တို႔အတြက္ အစစအရာရာ ကူညီေပး ပါမယ္ အသင္တို႔ကို ေစာင့္ေသာ အေစာင့္မ်ားအားလည္း အိပ္ေဆးခပ္ရန္ အလင္းသစ္မွ စီစဥ္ ထားၿပီးၿဖစ္ပါတယ္ အသင္တို႔ သာ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားအိပ္ပါေလ ”

ဟု ေၿပာေလသည္ ။

“ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အသင္တို႔ဟာ လူပီသတဲ့ လူယဥ္ေက်း ၃ေယာက္ၿဖစ္ပါတယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ည ၁၁ နာရီ တိတိ ေစာင့္ေနပါ့မယ္ ” ကၽြႏ္ုပ္က ေၿပာၾကားလိုက္ေလသည္ ။ ( ဤတြင္ တစ္ခုေၿပာလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေစရန္ ရြာသူ ၿမတ္ေနၿခည္မွ စကားၿပန္လုပ္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ )

ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္မွာ အခ်ိန္ေတြက ၾကာရွည္လြန္းသည္ဟုထင္ရ၏ ။ ညအခ်ိန္ေရာက္ လာၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံတို႔က တၿဖည္းၿဖည္းတိတ္ဆိတ္လာ၏ ။ တခ်က္တခ်က္ ကၽြန္းေပၚ မွ ေအာ္ၿမည္ေသာ သတၱ၀ါတို႔အသံမွ လြဲ၍ လူသံမ်ားကိုသိပ္မၾကားရေတာ့ေပ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကား မၾကာခင္ စြန္႔စားခန္းၾကီး စတင္ရေပေတာ့မည္ ။ အခ်ိန္ကား ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဖြဲ႔ကား ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိလာၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းမွာ အိပ္မငိုက္ႏိုင္ပဲ ရင္ခုန္စြာေစာင့္ဆိုင္းေ နၾကေလ သည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္လည္းေတာင္ေတြးေၿမာက္ေတြးႏွင့္ ဤပင္လယ္ကိုၿပန္ၿဖတ္ကူးရလွ်င္ ညံ သတၱ၀ါၾကီးမ်ားႏွင့္ ၿပန္ရင္ဆိုင္ရမည္ကိုလည္း ရင္ေလးမိၿပန္သည္ ။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အနာဂါတ္ကား ခပ္ေရးေရးမွ်သာ ။ အလို... ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွိရာသို႔ ႏွလံုးၿပဴးေသနတ္ကို ယူၿပီး တေရႊ႕ေရႊ႕ ခ်ဥ္းကပ္လာသူကား ဘယ္သူနည္း ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရြာ၏ အၾကီးအကဲတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ နတ္ဘီလူး ပင္ၿဖစ္ေပေတာ့သည္ ။ ဘီလူးကား ေၿခသံကိုဖြဖြေလးနင္းကာ ကၽြနု္ပ္တို႔ ကို ကာရံထားေသာ ၀င္ေပါက္ မွ ၾကိဳးမ်ားကို ၿဖတ္ေနေလသည္ ။ ထိုအခိုက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အားလံုး၏ နားထဲတြင္ ရြာ၏ အခ်က္ေပးေခါင္းလံသံ “ ေဒါင္...ေဒါင္...ေဒါင္ ” အား က်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားလိုက္ရေလေတာ့သတည္း ။

ဆက္ရန္ ။

www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ


စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Saturday, April 23, 2011

ေတာက္ပေသာ ladyboys မ်ား

ေတာက္ပေသာ ladyboys မ်ား
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ရွိ Central World Shopping Mall မွာ Muiss Tiffany's Universe 2011 ရဲ႕ ပထမအၾကိမ္ေၿမာက္ ၿမင္ကြင္းမွာ လွပေသာ ladyboys မ်ားကိုအ ခုလို ေတြ႔ခဲ့ ရပါတယ္ ။ ကဲ က်ားလား မလား ေသးေသးလား ၾကီးၾကီးလား ၾကိဳက္ရာေရြးၾကေပေတာ့ ။ ကံအက်ိဳးေပးနဲ ႔ေရွးဘ၀အ တိတ္ေရစက္ေၾကာင့္ Ladyboys တို႔ တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ခဲ့ၿပန္ၿပီ။
www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

ခရစ္ေတာ္အထေၿမာက္ၿခင္းအထိမ္းအမွတ္ေခ်ာကလက္အႏုစိတ္လက္ရာ

ခရစ္ေတာ္အထေၿမာက္ၿခင္းအထိမ္းအမွတ္ေခ်ာကလက္အႏုစိတ္လက္ရာ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္ ၂၀ ရက္ေန႔ ။ ပဲရစ္ၿမိဳ႔အနီးမွ Nanterre မွာရွိတဲ့ workshop တစ္ခုမွာ ခရစ္ေတာ္ အထေၿမာက္ၿခင္းပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ ေခ်ာကလက္နဲ႔ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ retro car တစ္စင္ ကို ေခ်ာက လက္ အႏုစိတ္ပညာရွင္ Gilles Marchal မွ ၾကည့္ရွုေနၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ ၿပင္သစ္မွာ ေခ်ာကလက္ ၁၃၀၀၀ တန္ ေရာင္း ခ်ခဲ့ရၿပီး ဒီ Easter (အီစတာပြဲေတာ္) အတြင္းမွာ တစ္ႏွစ္တာအေရာင္းရဲ႕ 3.5% ရွိတယ္လို႔ဆိုပါ တယ္ ။ အထူးသၿဖင့္ ေခ်ာကလက္အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာလည္း ၾကိတ္ၾကိတ္တိုးစည္ကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။
www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

၁၉ ၾကိမ္ေၿမာက္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ တက္တူးပြဲ

၁၉ ၾကိမ္ေၿမာက္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ တက္တူးပြဲ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္ ၁၆ ရက္ေန႔ ။ လူႏွစ္ဦးက Frankfurt မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ တက္တူး ပြဲေတာ္ မွာ သူတို႔ရဲ႕ ဦးေခါင္းေတြက တက္တူးအသစ္ေတြကို ၿပသေနပံုၿဖစ္ပါတယ္ ။ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ တက္တူး ပြဲေတာ္ကို စေနေန႔ကက်င္းပခဲ့ၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္က စိတ္၀င္စားသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အၿပိဳင္ ဆိုင္ တက္တူးရုပ္ အလွေတြ ၿပသခဲ့ၾကၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။
www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Monday, April 11, 2011

ၿဗိတိန္ ဘီလွ်ံနာ က ပင္လယ္နက္ထဲ ငုပ္လွ်ိဳးဖို႔ ၾကံစည္ၿခင္း

ၿဗိတိန္ ဘီလွ်ံနာ က ပင္လယ္နက္ထဲ ငုပ္လွ်ိဳးဖို႔ ၾကံစည္ၿခင္း
Virgin Group ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Sir Richard Branson ဟာ ကမၻာ့ အနက္ဆံုး သမုဒၵယာ ငါးစင္းရဲ႕ အနက္ ဆံုး ေနရာေတြကို ေရေအာက္မွာ စမ္းသပ္ ငုပ္လွ်ိဳးဖို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္ ငါးရက္ေန႔က ကယ္လီဖိုးနီးယားႏိုင္ငံ Newport Beach မွာ က်င္းပတဲ့ News Conference မွ ေၾကၿငာခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီငုပ္လွ်ိဳးမယ့္ ငါးေနရာကေတာ့ Mariana Trench (Pacific Ocean), Puerto Rico Trench (Atlantic Ocean), Diamantina Trench (Indian Ocean), South Sandwich Trench (Southern Ocean) နဲ႔ Molloy Deep (Arctic Ocean) တို႔ပဲၿဖစ္ ပါတယ္ ။ Virgin ပင္လယ္ေပ်ာ္ေတြရဲ႕ ပထမဆံုး ငုပ္လွ်ိဳးၿခင္းကေတာ့ Mariana Trench မွာ ၂၀၁၁ ေနာက္ ပိုင္းကာ လေတြမွာ စတင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ေနာက္ထပ္ ၄ ေနရာ ငုပ္လွ်ိဳးၿခင္းကိုေတာ့ လာမယ့္ ၂၄ လအတြင္း စတင္ မယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့အရွည္ဆံုးယဥ္တြဲ

ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့အရွည္ဆံုးယဥ္တြဲ
ကမၻာ့အရွည္ဆံုး ဘတ္စ္ကားပံုသ႑န္ဖန္တီးထားတဲ့ Curitiba City Hall ရဲ႕ၿမင္ကြင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဘရာ ဇီး မွာ ၿပဳလပ္ခဲ့တဲ့ ဒီ ဘတ္စ္ကားမွာ ခရီးသည္ ၂၅၀ ၊ ၂၈ မီတာ ( ၉၂ ေပ ) ရွည္ၿပီး အက်ယ္က ၂.၆ မီတာ (၈.၅ ေပ) က်ယ္ပါတယ္ ။ ပဲပိစပ္ေတြက ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ biodiesel နဲ႔ စြမ္းအင္ေပးပါတယ္ ။


www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Burssels မွ သရဲတေစၦပြဲေတာ္

Burssels မွ သရဲတေစၦပြဲေတာ္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္ ၉ ရက္ေန႔ မွာ Belgium ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႔ေတာ္ Brussels မွာ ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သရဲတေစၦပြဲေတာ္မွာ လူတစ္ ဦးက Zombie (ေသြးစုပ္ေကာ္) သ႑ာန္ဖန္တီးၿပီး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ လူတစ္ ရာေက်ာ္ေက်ာ္ ခန္႔က စေနေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီပြဲေတာ္မွာ သရဲတေစၦပံုသ႑ာန္ေတြ ၀တ္စားၿပီး ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက ပါတယ္ ။ ဒါဟာ ႏွစ္စဥ္ Bruseels ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။


www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

တရုတ္ၿပည္ အေရွ႕ပိုင္းက မီးတုတ္ပြဲေတာ္

တရုတ္ၿပည္ အေရွ႕ပိုင္းက မီးတုတ္ပြဲေတာ္
မီးတုတ္ကိုင္ၿပီး god of fire အက၀တ္စံုကို ၀တ္ထားတဲ့ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္ ၈ ရက္ေန႔ က တရုတ္ၿပည္ အေရွ႕ပိုင္း Zhehiang စီရင္စု Hangzhou မွာက်င္းပတဲ့ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲေန ပံုၿဖစ္ပါတယ္ ။ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံၿခားသားေတြကိုစြဲေဆာင္တဲ့ ပြဲၿဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီ တေလွ်ာက္ လံုး ေသာၾကာေန႔ေတြမွာက်င္းပေလ့ရွိပါတယ္ ။
www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

Saturday, April 9, 2011

ေသမင္းတမန္ ခရီးၾကမ္း (အပိုင္း ၆)

ေသမင္းတမန္ ခရီးၾကမ္း (အပိုင္း ၆)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ကား လွ်ိဳအတြင္းမွ ၿပန္တက္လာၿပီးေနာက္ ၿမင္လိုက္ရေသာ ၿမင္ကြင္းေၾကာင့္ မ်က္လံုးမ်ား ပင္ၿပာေ၀ သြားေလသည္ ။ ဦးေခါင္းတြင္ တိရိစၦာန္ အစြယ္မ်ားကို ဆင္ၿမန္းထားၿပီး လက္ထဲတြင္ လွံရွည္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ လူရိုင္းအုပ္စုၾကီးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရြာသားမ်ားအား ၀န္းရံထားသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရေလသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ လွ်ိဳထဲမွ တက္လာသည္ကို ၿမင္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လွံမ်ား ၿဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္လွ်က္ ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္ၿခင္းကို ခံရေလသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္မွာ ရြာသူရြာသားမ်ား အထိနာမည္စိုး၍ ၿပန္လည္တိုက္ခိုက္ ခ်င္စိတ္အား ၿမိဳသိပ္ထားကာ မီးစင္ၾကည့္ကရန္ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ေလေတာ့သည္ ။ လူရိုင္းမ်ား မွာ ေၿခဟန္ လက္ဟန္ၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ၂ ေယာက္တစ္တြဲစီေနေစၿပီး ၄င္းတို႔ ေရွ႕မွသြားကာ ကၽြန္းအတြင္း ပိုင္းသို႔ ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္သြားၿခင္းခံရေလသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္သူရိန္ ၊ မိုးစက္ႏွင့္ကိုၾကီးေက်ာ္ ၊ ၾကယ္ၿဖဴႏွင့္ သက္မီ ၊ ေ၀ယံႏွင့္နဲဗား ၊ အင္ၾကင္းႏွင့္ေကးေကး အစရွိသၿဖင့္ အတြဲမ်ားတြဲကာ လွံမ်ားၿဖင့္ လမ္းတေလွ်ာက္ ခ်ိန္ရြယ္ဖမ္းဆီးလာသၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ အေၿခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ရွိေလေတာ့သည္ ။

ထမင္းတစ္အိုးက်က္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေသာအခါတြင္ လြန္စြာၿမင့္ မားေသာ ေတာင္ကုန္း ကမူမ်ား ကိုေတြ႔ရေလ သည္ ။ လူရိုင္းတို႔ေဖာက္ လုပ္ထားဟန္ ရွိေသာ ေလွကားထစ္ မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ ကုန္းမ်ား ကိုတက္ရာ တြင္ အခက္အခဲေတာ့သိပ္မရွိလွေပ ။ ေတာင္ကုန္းထိပ္သို႔အေရာက္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ လြန္စြာ အံ့ၾသၾကရၿပန္ေလ သည္ ။ လူရိုင္းမ်ား၏ ရြာမွာ ေတာင္ကုန္းပတ္ပတ္လည္ ၀န္းရံထားေသာ ခ်ိဳင့္ ၀ွမ္းအလယ္၌ တည္ေဆာက္ထားေသာၾကာင့္ အေ၀းမွ ၾကည့္လွ်င္ ရုတ္တရက္မၿမင္ႏုိင္ေပ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ေတာင္ထိပ္မွ တဖန္ လူရိုင္းရြာမ်ားရွိရာသို႔ တစ္နာရီသာသာခန္႔ ေၿခလွ်င္ဆင္းၾကရၿပန္သည္ ။ သို႔ႏွင့္ တစ္နာရီခန္႔ ဆင္းၿပီးေသာအခါ လူ႔အရိုးေခါင္း ၁၂ ေခါင္းအား ႏွဖူးစည္းတြင္ တန္းစီခ်ိန္ဆြဲထားေသာ က်က္သေရမရွိေသာ ရြာအ၀င္ ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးအား စတင္ေတြ႔ရေလေတာ့သည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္မွာ ရြာအ၀င္ ဆိုင္းဘုတ္ကိုၾကည့္ကတည္းက တစံုတရာကို ေတြးမိကာ ေက်ာခ်မ္းမိသြားေလေတာ့သည္ ။ ဤလူရိုင္းမ်ားသည္ ကပၸလီပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အက္ဒမန္ကၽြန္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ အသားစားလူရိုင္းမ်ားပင္ေလာ ။ ကၽြႏ္ုပ္ေတြးထင္ထားသည္သာ မွန္ကန္ပါ က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး အသက္ရွင္ရန္မွာ မလြယ္ကူေပ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ရြာထဲ၀င္ေရာက္လာသည္ကို တဲငယ္မ်ားမွ လူရိုင္းမ်ားမွာ ဗံုမ်ားတီး၍ ထြက္ၾကည့္ၾကေလသည္ ။ ၄င္းတို႔ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ ရြာသို႔ေရာက္လာသည္ကို ၾကိဳဆိုသည့္သေဘာၿဖင့္တီးေလသေလာ သို႔ တည္းမ ဟုတ္ ၄င္းတို႔စားေသာက္ရန္ ရိကၡာမ်ား လံုေလာက္စြာရလာ၍ ၀မ္းသာၿပီးတီးေလသေလာ ကၽြႏ္ုပ္မွာမေတြး တတ္ေပ ။

“ ဟိုက္ သူၾကီးေရ လူရိုင္းမေတြက အကၤ်ီေတြမပါဘူးဗ် ဟိဟိ ”

“ တယ္..သူရိန္ကေတာ့ အဲဒီအကၤီ်မပါတာေတြက ခဏေနရင္ အကုန္လံုးကို အစိမ္းလိုက္ စားမွာဗ် ”

“ ဗ်ာ ” “ မဗ်ာနဲ႔ ရွဴးတိုးတိုး ေန ဒါလူသားစားလူရိုင္ေးတြၿဖစ္ပံုရတယ္ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ လက္မေႏွးေစနဲ႔ေနာ္ ”

“ စိတ္ခ် သူၾကီး သူရိန္တို႔က လက္သြယက္တယ္ သိတယ္မွတ္လား ”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုးတိုးေလးေၿပာေနသည္ကို ေဘးမွ လူရိုင္းမ်ားက တိတ္တိတ္ေနရန္ ေၿခဟန္လက္ ဟန္ၿဖင့္ ေၿပာေလ သည္ ။

သို႔ႏွင့္အတန္ၾကာ သြားၾကၿပီးေသာအခါ လူရိုင္းေခါင္းေဆာင္၏ အိမ္ဟုထင္ရေသာ ၿခံ၀ိုင္းၾကီး တစ္ခု သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေလသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၿခံ၀န္းၾကီး ေနာက္ရွိတိုင္မ်ားႏွင့္ ၿခံသဖြယ္ အလံုကာရံထားေသာ ၀န္းထဲ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလ၏ ။ အလို....ရွဳေလာ့ .... ကၽြႏ္ုပ္မွာ ၿခံတိုင္မ်ား၏ ေနာက္သို႔ၾကည့္ကာ လြန္စြာ၀မ္း သာမိသြားေလသည္ ။ ဂ်ီဂ်ီ ၊ သားေၿပာင္ ၊ ဆမူဆာ ၊ ေမေလး ၊ ခင္မီမီလႈိုင္ ၊ ေဆာင္းရြက္ေၾကြ ၊ သန္႔စင္ တို႔ႏွင့္တကြ ရြာသူရြာသားအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႔လိုက္ရေသာေၾကာင့္ပင္တည္း ။ ကံၾကမၼာကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အဆိုးတလွည့္ အေကာင္းတလွည့္ ဖန္ဆင္းေပးေနေခ်ၿပီတကား ။

“ ဟာ..သူၾကီး ၊ မိုးစက္ ၊ သူရိန္ ၊ ေ၀ယံ မင္းတို႔ကိုကြာ ဒီတစ္သက္မေတြ႔ရေတာ့ဘူးထင္ေနတာ ”
သားေၿပာင္က ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းလွမ္းေၿပာေလသည္ ။ တဖန္ ဂ်ီဂ်ီက

“ ေအာင္မေလး ေတာ္ေသးတယ္ ရြာသူရြာသားေတြၿပန္ေတြ႔လို႔ ”

ဟုဆိုကာ ၀မ္းနည္းမ်က္ရည္က်ေလသည္ ။ ေမေလးမွလည္း

“ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ ရြာသားေတြအကုန္လံုး ဒီကၽြန္းေပၚမွာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကၿပီထင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပင္လယ္ ထဲမွာပဲ လား ဒီကၽြန္းေပၚက အေကာင္ဗေလာင္ေတြနဲ႔မ်ားေတြ႔ေနၾကၿပီလား တခ်ိန္လံုးစိတ္ပူေနၾကရတာ ”

ဟု ေၿပာေလသည္ ။ သို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔ကား အထဲတြင္ရွိေသာ ရြာသူရြာသား မ်ားႏွင့္ေရာထား လိုက္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔မွာ စုစုေ၀းေ၀း တိုင္ပင္ရန္ အခြင့္အေရးေတာ့ ရေလေတာ့သည္ ။

အခ်ိန္ကား ညေနေစာင္းခန္႔ရွိေလသည္ ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားကို စုေ၀းၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ၾကေလေတာ့ သည္ ။

“ အင္းအေၿခအေနကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲေရာက္ေနၿပီ ဒါနဲ႔ဘီလူးေရာမေတြ႔ပါလား ”

“ အင္း ဘီလူးကေတာ့ ေလွေမွာက္ကတည္းက ပင္လယ္ထဲ ပဲ ေမ်ာပါသြားသလား ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ေရာက္ေန မွန္းမသိရ ပါဘူး သူၾကီးရာ ”

“ အင္း သူအႏၱရာယ္ကင္းေစဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းေပးရေတာ့မွာေပါ့ေလ ကဲ ဒီက လူရိုင္းေတြရဲ႕ အေၿခအေနလည္း နည္းနည္းေၿပာပါဦး ”

“ အေၿခအေနကေတာ့ မေကာင္းဘူးသူၾကီး ဒီေကာင္ေတြက လူသားစားလူရိုင္းေတြပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ထဲက လူေတြ ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီေခၚေခၚသြားၾကတယ္ ၿပန္ကိုေပၚမလာေတာ့ဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကိုယ့္အလွည့္ ဘယ္ေတာ့ ေရာက္မလဲစိုးရိမ္ေနရတယ္ ”

“ ဟုတ္လား ဒါဆိုရင္ေတာ့ သတ္စားတာၿဖစ္ဖို႔မ်ားသြားၿပီ ”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေၿပာစကားမ်ားကိုၾကားေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ လြန္စြာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ သြားၾကေလေတာ့ သည္ ။

“ အခုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသြးစည္းဖို႔လိုတယ္ ဒီအတိုင္းေတာ့အေသမခံႏုိင္ဘူး ဦးေၿပာင္ ဒီေကာင္ေတြက လူရိုင္းေတြပဲ အသိဥာဏ္ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စဥ္းစားဥာဏ္ပိုင္းမွာ ပုိသာမွာပါ ”

“ အာဗ်ာ..သူၾကီးကလည္း အခုအခ်ိန္မွာ ဥာဏ္ခ်င္းယွဥ္ေနရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ဘူးဗ် သူ႔စကားလည္း ကိုယ္နား မလည္ ကိုယ့္စကားလည္းသူနားမလည္နဲ႔ ဒုကၡပါပဲ ”

စမူဆာက စိတ္ပ်က္အားငယ္သံၿဖင့္ ၀င္ေၿပာေလသည္ ။

“ သူၾကီး လူရိုင္းေတြရဲ႕စကားကိုကၽြန္မ နည္းနည္းနားလည္တယ္ ”

ဟု ၀င္ေၿပာလိုက္ေသာ ရြာသူၿမတ္ေနၿခည္ ၏ အသံကိုၾကားလိုက္ရေလသည္ ။

“ ဟုတ္လား ဘယ္လိုနားလည္တာလည္းလုပ္ပါဦး ”

“ ဒီလိုပါ ပထမေတာ့ စအဖမ္းခံရကတည္းက ေၾကာက္လန္႔လြန္းေနေတာ့ သူတို႔ဘာေတြေၿပာလဲ မသိလိုက္ ဘူး ေနာက္နည္းနည္းအေၾကာက္ေၿပသြားေတာ့မွာ ဒါဟာ စလံုမ်ိဳးႏြယ္၀င္ ငရမန္းသတၱက လို႔ေခၚတဲ့ ဘာသာ စကား တစ္မ်ိဳးနဲ႔ေၿပာေနမွန္းသိလာတယ္ ဒါဟာ အလြႏ္ေရွးက်တယ္ ကၽြန္မ အဖိုးက သူၾကီးတို႔ ရြာေလးကို မေရာက္ခင္က စလံုလူမ်ိဳးပဲေလ ဒါေပမယ့္ ထူးဆန္းတာက စကားေၿပာသာသတုိ႔က ငရမန္းသတၱက ကို သံုးတာ အေရးက်ေတာ့ အဂၤလိပ္စာလိုလိုဘာလိုလိုနဲပ သူၾကီးတို႔ ဟိုမွာၾကည့္ၾကည့္ပါလား ”

ဟုဆိုတာ ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ သစ္သားၿပားၾကီးတစ္ခုေပၚတြင္ မီးေသြးခဲၿဖင့္ ေရးထားေသာ စာမ်ားကို လက္ညွိဳး ထိုးၿပေလသည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ညႊန္ၿပရာသို႔ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ “ AZEI AJA KAMA ” ဟူေသာ စာတမ္းကိုေတြ႔ ရေလ သည္ ။ ဘာအဓိပၸါယ္မွန္းေတာ့မသိေပ ။

“ အဲဒါ ၿမန္မာလိုေၿပာရရင္ေတာ့ ယေန႔မိုးရြာမည္ လို႔ေရးထားတာပဲသူၾကီး ”

“ အင္း ဒီအတိုင္းဆို က်ေနာ္တို႔ အဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရးေရးကေလးရွိလာၿပီ လူရိုင္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ဒီေကာင္ေတြ ဘာအၾကံအစည္ ရွိသလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမွာပဲ ”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စကားေကာင္းေနၾကစဥ္ လွံရွည္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လူရိုင္း ၄ ေယာက္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆီသို႔ ေလွ်ာက္ လာေနသည္ကိုေတြ႔လိုက္ရေလေတာ့သည္ ။

ဆက္ရန္ ။

www.thettantvillage.com
သက္တန္႔ခ်ိဳ

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................