Tuesday, October 2, 2012

တူးေသာင္ဇင္ဆဲဗန္းအထက္ ၊ Hire Purchase စနစ္ ႏွင့္ ကားအိပ္မက္မ်ား

တူးေသာင္ဇင္ဆဲဗန္းအထက္ ၊ Hire Purchase စနစ္ ႏွင့္ ကားအိပ္မက္မ်ား


ဒီတစ္ခါေတာ့ထူးထူးျခားျခားကိုယ္တစ္ခါမွမေရးဖူးတဲ့ ပို႔စ္ေလးတစ္ခု ေရးၾကည့္ခ်င္စိတ္ေပၚလာခဲ့တယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ေခါင္းစဥ္မွာ တပ္ထားတဲ့အတိုင္း “ ံတူးေသာင္ဇင္ဆဲဗန္းအထက္ ၊ Hire Purchase စနစ္ ႏွင့္ ကားအိပ္မက္မ်ား ” ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ဇာမခ်ဲ႔ေတာ့ပါဘူး ။ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ ကားေတြ နဲ႔တကြ တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းေတြကို Down Payment ကို ၂၀ % သို႔မဟုတ္ ၃၀% ေပးျပီး တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ အရစ္က် ဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူႏုိင္တဲ့စနစ္ေၾကာင့္ ေငြ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေပးစရာမလိုသလို လိုခ်င္တဲ့ တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းေတြလည္း လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္မႈရခဲ့ၾကတယ္ ။

Hire Purchase ကို ဘယ္သူေတြ စိတ္၀င္စားၾကသလဲ ?

ဒီေမးခြန္းဟာ သိပ္ကို ေကာင္းတဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ ။ HP ကို စိတ္၀င္စားၾကသူေတြဟာ ေငြအလံုးအရင္း အမ်ားၾကီးကို တစ္ခါတည္းေပးဖို႔မတတ္ႏုိင္တဲ့သူေတြျဖစ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္လစာေလးနဲ႔ လစဥ္အရစ္က် ေပးသြင္းဖို႔အဆင္ေျပတဲ့သူေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါဟာ ရွင္းလင္းတဲ့အေျဖတစ္ခုပါ ။ ကိုယ့္ဆီမွာ အလံုးအရင္းရွိရဲ႕နဲ႔ HP ကို အတိုးေတြေပးျပီး ၀ယ္မဲ့သူေတြကေတာ့နည္းမယ္ထင္ပါတယ္ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္ ေငြအလံုးအရင္းကိုမျပိဳပ်က္ခ်င္လို႔ လစဥ္ေလးေပးေတာ့မသိသာဘူးဆိုျပီး စိတ္၀င္စားသူေတြလည္းရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္ ။

AGD Bank ၏ HP စနစ္အား ေလ့လာၾကည့္မိျခင္း
အမွန္ေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးစေရးျဖစ္တာ AGD ရဲ႕ ပထမ ေဆာင္းပါးျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးအာမခံ နဲ႔ အာမခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ထားရွိေပးရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚ ေရးခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမနက္ေရာက္မွ စာေတြလိုက္ဖတ္ၾကည့္ ေတာ့ “ ကား အရစ္က်ဝယ္ယူျခင္း အတြက္ စနစ္အသစ္ ” ဆိုတဲ့လင့္ေလးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္မိတယ္ ။

“ ယခင္က ေငြေၾကးအာမခံျဖင့္သာ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသည့္စနစ္အစား၊ ယခုအခါတြင္ ေငြေၾကးအာမခံမလိုဘဲ မည္သူမဆို ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္ ”

၁။ ေရာင္းခ်သည္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတြင္ အလံုးစံု အာမခံထားရွိေပးရမည္။

၂။ သက္တမ္းမျပည္႔မီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းခ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း (Refund) ႏွင့္ အရစ္က် ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ပ်က္ကြက္ေၾကး (Penalty) စနစ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

၃ ။  သက္တမ္းႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ား -

သက္တမ္း ၁ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၂၀% သတ္မွတ္ပါက -

ငွားရမ္းခ (Rental Fees)                 ၈%
ဝန္ေဆာင္ခ (Service Charges)      ၁%

သက္တမ္း ၁ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၃၀% သတ္မွတ္ပါက -

ငွားရမ္းခ (Rental Fees)                 ၇%
ဝန္ေဆာင္ခ (Service Charges)      ၁%

သက္တမ္း ၁ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၄၀% သတ္မွတ္ပါက -

ငွားရမ္းခ (Rental Fees)                 ၅%
ဝန္ေဆာင္ခ (Service Charges)      ၁%

သက္တမ္း ၂ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၂၀% သတ္မွတ္ပါက -

ငွားရမ္းခ (Rental Fees)                 ၁၂%
ဝန္ေဆာင္ခ (Service Charges)      ၁%

သက္တမ္း ၂ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၃၀% သတ္မွတ္ပါက -

ငွားရမ္းခ (Rental Fees)                 ၁၁%
ဝန္ေဆာင္ခ (Service Charges)      ၁%

ေရးထားတာ ဒီအထိ ေတာ့ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပါပဲ ဒါေပမယ့္ ႏုတ္စ္ေအာက္မွာ ေရးထားတဲ့ ကြန္းမန္႔ေတြကို စိတ္၀င္စားလို႔ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေမးခြန္းနဲ႔အေျဖအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို ထုတ္ႏုတ္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္ ။

ေမး - ငွားရမ္းခ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ ကို လတိုင္းေပးရမွာလား
ေျဖ -  ငွားရမ္းခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ သည္ ကနဦး ေပးေခ်ေသာ ေငြအျဖစ္ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လစဥ္လတိုင္း ေပးေခ်စရာ မလိုအပ္ပါ။

ေမး - နားမရွင္းပါ။ ဥပမာေပးၿပီး ရွင္းျပေစလိုပါသည္။ သိန္း ၁၀၀ တန္ကား ၁ႏွစ္ အရစ္က်ေပးဝယ္လွ်င္ ဘဏ္သို႔ မည္မွ် လစဥ္ ေပးသြင္းရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး။
ေျဖ - သိန္းတစ္ရာတန္ ကားအတြက္ သက္တမ္း ၁ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၂၀% ျဖင့္ သတ္မွတ္ပါက - ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၂၀% + ဝန္ေဆာင္ခ ၁%+ ငွားရမ္းခ ၈% ကို ပထမဦးဆံုး ေပးသြင္းရပါမည္။ က်န္ေငြ ၈၀% ကို ၁၂လ ခြဲ သြင္းေပးရပါမည္။

ေမး - AGD ေမးပါရေစ။  ၿပဳလုပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကို နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငွားရမ္းခကို ဘာေၾကာင့္ ၁၀၀% ေပၚမွာ ယူရတာလဲ?။ ဝယ္သူဘက္မွ ၂၀%ကို Down Payment ေပးထားေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းခကို ၈၀%ေပၚတြင္ယူမွသာ တရားမွ်တမႈ ရွိမွာေပါ့။ ေသခ်ာၿပန္ သုံးသပ္ေပးပါဦး။ဝယ္သူမွ ကိုယ့္ေငြ ၂၀%ေပၚ ကိုယ္ငွားရမ္းခ ၿပန္ေပးေနသလို ၿဖစ္ေနပါတယ္။
ေျဖ - အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သတ္
မွတ္ထားသည့္ လမ္းစဥ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္မ်ား၊ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး ထိုစည္းမ်ဥ္း ကန္႕သတ္ခ်က္မူဝါဒမ်ားအတြင္းမွ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးေပးရပါသည္။ AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ rental fees မ်ား တြက္ခ်က္ေကာက္ခံရျခင္းမွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိပါ။ ငွားရမ္းကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပဋိဥာဥ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္သန္၍ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမး - အရင္ကလို အာမခံ၂ဦးထားေပးစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့....ဘာအရင္စလုပ္ရမလဲ
ေျဖ - (၁) ပထမဦးစြာ သက္ဆုိင္ရာ အေရာင္းဆိုင္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ၀ယ္ယူလုိသည္႔ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ေစ်းႏႈန္းအား ေ႐ြးခ်ယ္ ရပါမည္။
(၂) ပစၥည္းေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးပါက ပစၥည္းေရာင္းခ်သူထံမွ Hire Purchase စနစ္ျဖင့္ ပစၥည္း၀ယ္ယူခြင့္ျပဳစာႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ယူေဆာင္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ဘဏ္သို႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ရပါမည္။ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ -
ပုဂၢလိကျဖစ္ပါက
- မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ။
- အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ။
- လိပ္စာပါ ရပ္ကြက္ေနအိမ္တြင္ေနထိုင္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ၏ေထာက္ခံစာ။
(၃) ပစၥည္း၀ယ္ယူသူသည္ ဘဏ္တြင္ Account ဖြင့္ၿပီး သတ္မွတ္သည္႔ ကနဦးေပးသြင္းရမည္႔ ေငြမ်ား ေပးသြင္းၿပီး ပါက ဘဏ္မွ ထုတ္ေပးေသာ ပစၥည္းထုတ္ယူခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ အတူ သက္ဆိုင္ရာဆိုင္တြင္ မိမိ၀ယ္ယူလိုသည္႔ ပစၥည္းကို ရယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
(၄) ၀ယ္သူသည္ အရစ္က်ေပးသြင္းရန္ ရွိသည္႔ေငြကို သတ္မွတ္ထားသည္႔ သက္တမ္းအလုိက္ ဘဏ္သို႔ ဆက္လက္ေပးသြင္းရပါမည္။

ေမး - ငွားရမ္ခ အျပင္ ဘဏ္စိုက္ထုတ္ေသာေငြအတြတ္ အတိုးေရာေပေခ်းရမည္လား။
ေျဖ - ငွားရမ္းခ သာ ေပးစရာ လုိပါမည္။

ေမး - ကနဦးေပးသြင္းေငြ၂၀% သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ကားတန္ဖိုးသိန္း(၁၀၀)ဆိုပါကစုစုေပါင္းဘယ္ေလာက္ေပးသြင္းရမလဲ ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္
ေျဖ - သိန္းတစ္ရာတန္ ကားအတြက္ သက္တမ္း ၁ႏွစ္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၂၀% ျဖင့္ သတ္မွတ္ပါက - ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၂၀% (သိန္း၂၀) + ဝန္ေဆာင္ခ ၁%(၁သိန္း) + ငွားရမ္းခ ၈%(၈သိန္း) စုစုေပါင္း ၂၉သိန္း ကို ပထမဦးဆံုး ေပးသြင္းရပါမည္။ က်န္ေငြ ၈၀% (သိန္း၈၀) ကို ၁၂လ ခြဲၿပီး တစ္လလွ်င္ ၆သိန္း၆ေသာင္း၆ေထာင္ ခန္႔ သြင္းေပးရပါမည္။

ေမး-ပိုင္ဆိုင္မႈျပရပါသလားျပရတယ္ဆိုရင္အဲဒီပိုင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာတမ္းကိုAGDမွာအပ္ရတာလား
ကားေရာင္းတဲ႔ကုမၼဏီမွာအပ္ရတာလား
ေျဖ - ယခင္က ေငြေၾကးအာမခံျဖင့္သာ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသည့္စနစ္အစား၊ ယခုအခါတြင္ ေငြေၾကးအာမခံမလိုဘဲ မည္သူမဆို ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ေမာ္ေတာ္ကားပိုင္ဆိုင္မႈ စာရြက္စာတမ္းကို ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ အကုန္လံုးဖတ္ခ်င္ရင္ “ ဒီေနရာေလးမွာ ” သြားဖတ္ၾကပါ ။ ေမးခြန္းေတြလည္းသြားေမးႏုိင္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္လည္းအကုန္လံုးရွင္းပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္မရွင္းတာ ၂ ခ်က္ပဲရွိပါတယ္ း)))

၁ ။ ငွားရမ္းခကို ဘာေၾကာင့္ ၁၀၀% ေပၚမွာ ယူရတာလဲ?။ ဝယ္သူဘက္မွ ၂၀%ကို Down Payment ေပးထားေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းခကို ၈၀%ေပၚတြင္ယူမွသာ တရားမွ်တမႈ ရွိမွာေပါ့။ ေသခ်ာၿပန္ သုံးသပ္ေပးပါဦး။ဝယ္သူမွ ကိုယ့္ေငြ ၂၀%ေပၚ ကိုယ္ငွားရမ္းခ ၿပန္ေပးေနသလို ၿဖစ္ေနပါတယ္။

၂ ။ car company ေတြက agd bank နဲ့ည်ိႏွိုင္းဆဲလို့သိရတယ္။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လုပ္ငန္းစႏွိုင္မယ္ထင္ပါသလဲ ။

ေခါင္းစဥ္မွာေရးထားသလိုပဲ ကားေတြက တူးေသာင္ဇန္ ဆဲဗန္းအထက္မွ စလစ္မလိုတာမဟုတ္လား ။ စလစ္ရွိျပီးသားသူေတြအတြက္ ဘယ္ေမာ္ဒယ္ ေရြး၀ယ္၀ယ္ျပႆနာမရွိေပမယ့္ အခုမွ အသစ္၀ယ္မယ့္သူေတြ စလစ္မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ ေတာ့ ဒါဟာ အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္ ။

ေနာက္ဆံုး အခ်က္ စိတ္ထဲမရွင္းလို႔ ဖူဂ်ီရာမ ကိုဖုန္းဆက္ၾကည့္ေတာ့ ၂၀၀၆ ေအာက္ပဲရွိတယ္တဲ့ ( အဆင္မေျပျပန္ဘူး စလစ္ဖိုးထပ္စိုက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဟုတ္တယ္ဟုတ္ )
 ဂါမဏိကို ဖုန္းဆက္ၾကည့္လိုက္တယ္ ( ၂၀၀၇ အထက္က Probox နဲ႔ Adivan ပဲရွိတယ္တဲ့ ၁၅၀ ၀န္းက်င္လို႔ေျပာတယ္ မဆိုးဘူး း)) စလစ္ဖိုးမလိုေတာ့ဘူး )ဒီလိုပါပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗဟုသုတအေနနဲ႔ “ ံတူးေသာင္ဇင္ဆဲဗန္းအထက္ ၊ Hire Purchase စနစ္ ႏွင့္ ကားအိပ္မက္မ်ား  ” ကိုေရးၾကည့္လိုက္ပါတယ္ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ အိပ္မက္ဆိုတာ တကယ္မျဖစ္လာႏိုင္ဘူးမေျပာႏုိင္ဘူးမဟုတ္လား ။ အိပ္မက္ေတြေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနမွသာ တစ္ေန႔ၾကရင္အရာရာဟာ အေကာင္အထည္ေပၚလာၾကမွာပါ ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ
မွတ္ခ်က္ - AGD bank ၏ HP ကိုတြက္ၾကည့္ခ်င္ပါက “ ဒီေနရာေလးမွာ ” တြက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္ ။

 

3 comments:

 1. အန္တီေလးေမခင္October 2, 2012 at 10:19 PM

  သက္ တန္႕ ေရ အန္ တီ အ တြက္ ျပည္ ေထာင္ စု ဗ ဟိုဘဏ္ ကေနမာစီးဒီးတစ္စီးေလာက္ဝယ္ေပးပါကြယ္။

  ReplyDelete
 2. 2007 အထက္ Hire Purchase နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေရးျပသြားတာ ေက်းဇူးပါေနာ္။
  စြဲလန္းတဲ့ အိပ္မက္ဟာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေပၚလာတတ္တယ္ ေမာင္သက္တန္႔ေရ။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆုိင္ ဒီမနက္တင္ထားတဲ့ တဂ္ပို႔စ္ေလးသြားဖတ္ၾကည့္ေနာ္။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete

ဒါေလးေတြေရာဖတ္ၿပီးၿပီလား

Related Posts with Thumbnails