Thursday, April 20, 2017

တန္ဖိုး



မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးက သိကၡာတရားျဖစ္မယ္ဆိုရင္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးက ေစာင့္ထိန္းမႈပဲ ။

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးက ကိုယ္က်င့္တရားျဖစ္မယ္ဆိုရင္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးက ရိုးသားမႈပဲ ။

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးက ေအးခ်မ္းျခင္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးက ရင့္က်က္ျခင္းပဲ ။

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးက ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းဆိုရင္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးက ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏိုင္ျခင္းပဲ ။

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးက သစၥာေစာင့္သိျခင္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးက ေပးထားတဲ့ ကတိကို မေဖာက္ဖ်က္ျခင္းပဲ ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ
20.4.2017 #ttcquote

No comments:

Post a Comment

ဒါေလးေတြေရာဖတ္ၿပီးၿပီလား

Related Posts with Thumbnails