Saturday, August 27, 2011

အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤတြင္ ဗက္တီးရီးယား ပိုး၀င္ေရာဂါ

အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤတြင္ ဗက္တီးရီးယား ပိုး၀င္ေရာဂါ
လက္ကမ္းစာေစာင္ေလးကို ဒီေနရာေလးမွာ Download ယူႏိုင္ပါတယ္ ။

ဗက္တီးရီးယား ပိုး၀င္ေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ ?

အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤတြင္ ဗက္တီးရီးယား ကူးစက္၀င္ေရာက္ခံရသည့္ေရာဂါၿဖစ္သည္ ။ သာမန္အားၿဖင့္ အမ်ိဳး သ မီး မ်ိုးပြားအဂါၤအတြင္းတြင္ ဗက္တီးရီးယားပိုးအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ ။ ၄င္းဗက္တီး ရီးယားပိုး မ်ား၏ အခ်ိဳး အစားမညီမွ်ေသာအခါ တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ အၿခားဗက္တီး ရီးယားပိုးမ်ား အလြန္ လွ်င္ၿမန္စြာ ေပါက္ပြားလာသည္ ။ ဤကဲ့သို႔ ၿဖစ္ပြားေသာအခါ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤ အတြင္း ဗက္တီးရီးယားပိုး၀င္ေရာဂါ ခံစားရပါသည္ ။

မည္သူေတြၿဖစ္ေလ့ရွိသလဲ ?

မည္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမဆိုၿဖစ္ႏုိင္သည္ ။ အၿဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤကူး စက္၀င္ေရာ ဂါၿဖစ္ သည္ ။ သင္သည္လည္း ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားတြင္ၿဖစ္ပြားႏိုင္သည္ ။

- သင္သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္းၿဖစ္လွ်င္
- သင့္တြင္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားၿပားၿပီး မၾကာခဏ လိင္ဆက္ဆံတတ္သူ ၊ ဆက္ဆံေဖာ္ အသစ္ႏွင့္ဆက္ဆံသူ
- သင့္တြင္ သားဆက္ၿခားရန္အတြက္ သားအိမ္အတြင္းထည့္ရသည့္ ပစၥည္းကို ထည့္ထားသူၿဖစ္လွ်င္

သင့္ကို မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္ေစသလဲ ?

ဗက္တီးရီးယား ပိုး၀င္ေရာဂါကို မကုသခဲ့ပါက ဆိုးရြားေသာ ၿပႆနာမ်ား ခံစားရႏုိင္သည္ ။

- ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေရာဂါခံစားရၿခင္း
- တင္ပါးဆံုရိုးကြင္း အတြင္းနာက်င္ၿခင္း
- ကိုယ္၀န္ရရန္ခက္ခဲၿခင္း
- သားအိမ္ၿပင္ပ သေႏၶတည္ၿခင္း
- သေႏၶသား၏ ပတ္လည္တြင္ရွိေသာ ေရမႊာအိတ္ေရာင္ရမ္းၿခင္း
- ၄၂ ပတ္မၿပည့္မီ ေစာ၍ ကေလးေမြးၿခင္း ( လမေစ့ပဲ ေမြးလွ်င္ ထိုကေလးသည္ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ေလ်ာ့ နည္းၿပီး အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္းၿပႆနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္ ။ ၾကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးသည္ )
- ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ သားအိမ္နံရံမ်ား ေရာင္ရမ္းတတ္သည္ ။

သင္သည္ သားသမီး ယူရန္ စိတ္ကူးရွိလွ်င္သင့္မွာ ဗက္တီးရီးယားပိုး၀င္ေရာဂါ ရွိ ၊ မရွိ ပထမဦးစြာ စမ္းသပ္ဖို႔ ဆရာ၀န္အားေၿပာပါ ။ သုိ႔မွသာ သင္ႏွင့္သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါသည္ ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤ၏ ေကာင္းေသာ က်န္းမာေရး

အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤအတြင္းကူးစက္ပိုး၀င္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သင္လုပ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ

- ၾကမ္းတမ္းေသာ ဆပ္ၿပာမ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤအတြင္း ဖ်န္းသည့္ေဆးမ်ား ( Douches ) သံုးစြဲၿခင္း မ်ားကို ေရွာင္ပါ ။ ၄င္းတို႔ကို သံုးလွ်င္ ပံုမွန္အတိုင္းရွိေနေသာ အခ်ိဳးအစားကို ပ်က္ဆီးေစသည္ ။
- သင္ ၏ အစာေဟာင္းအိမ္ (စအို) အတြင္းမွ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤအတြင္း သို႔ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမၿဖစ္ပါေစႏွင့္ ။ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါက ေရွ႕မွေနာက္သို႔ သန္႔စင္ပါ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤ မွ ေ၀းရာသို႔ သန္႔စင္ပါ ။
- တင္း က်ပ္ လြန္းေသာ အ၀တ္အစား သို႔မဟုတ္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ၊ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခ်ည္ထည္မခံပဲ မ၀တ္ ပါႏွင့္ ။ ဂ်င္းအသားက ေရေငြ႔ဓါတ္ကို စုပ္ယူၿပီး ကူးစက္ပိုးမ်ား ပြားမ်ားေစပါသည္ ။

အၿဖစ္မ်ားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤ ပိုး၀င္ေရာဂါမ်ား

ေအာက္ဖက္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤဗက္တီးရီးယားပိုး၀င္ေရာဂါ ( Bacterial Vaginosis) ႏွင့္ ထရိုင္ကိုမိုးနပ္စ္ ပိုး၀င္ေရာ ဂါ ( Trichomoniasis ) မ်ားၿဖစ္ရၿခင္းအေၾကာင္းအရင္း ၊ ခံစားရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ လကၡဏာ မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္ ။

ဗက္တီးရီးယားပိုး၀င္ေရာဂါ

ၿဖစ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း - အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤအတြင္း ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား အလြန္အ ကၽြံေပါက္ဖြား မႈေၾကာင့္

ခံစားရေသာေ၀ဒနာမ်ား ( အကယ္၍ ဤေ၀ဒနာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုခုခံစားရလွ်င္ သင္၏ ဆရာ၀န္ကိုေၿပာၿပပါ ။ ဆရာ၀န္ က မည္သည့္ေရာဂါပိုးအမ်ိဳးအစားၿဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သိရန္ ၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ရန္ လိုေကာင္း လိုပါလိမ့္မည္ ။ )

- တစ္ခါတစ္ရံ မည္သည့္ေ၀ဒနာမွ် မခံစားရပါ ။ ။
- ခပ္က်ဲက်ဲ ႏြားႏို႔အေရာင္ သို႔မဟုတ္ အေရာင္မြဲမြဲ အရည္မ်ား မိန္းမကိုယ္မွ ဆင္းမႈမ်ားလာသည္ ။
- လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ပို၍ အနံ႔ၿပင္းလာေသာ ငါးညွီနံ႔ ရတတ္သည္ ။

ထရိုင္ကိုမိုးနပ္စ္ ပိုး၀င္ေရာဂါ

ၿဖစ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း - ကပ္ပါးပိုးတစ္မ်ိုး အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးပြားအဂါၤအတြင္းေတြ႔ရွိရညခင္း (လိင္ဆက္ ဆံၿခင္း မွ တဆင့္ကူးစက္ေလ့ရွိသည္ ။ )

ခံစားရေသာေ၀ဒနာမ်ား ( အကယ္၍ ဤေ၀ဒနာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုခုခံစားရလွ်င္ သင္၏ ဆရာ၀န္ကိုေၿပာၿပပါ ။ ဆရာ ၀န္က မည္သည့္ေရာဂါပိုးအမ်ိဳးအစားၿဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သိရန္ ၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ရန္ လိုေကာင္း လိုပါလိမ့္မည္ ။ )

- ေစးကပ္၍ ၀ါသလိုလို ၊ စိမ္းသလိုလို ခပ္မြဲမြဲ အေရာင္ရွိေသာ အရည္မ်ား ဆင္းတတ္သည္ ။
- ဆိုးေသာ အနံ႔ သို႔မဟုတ္ ငါးညွီနံ႔ ရတတ္သည္ ။
- ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္တတ္သည္ ။
- မိန္းမကိုယ္ ယားယံတတ္သည္ ။

ဗက္တီးရီးယားပိုး၀င္ ေရာဂါ ကုသမႈအတြက္ သင္၏ ဆရာ၀န္အားေၿပာၿပပါ ။ မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားက သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္သလဲဆိုတာ ေမးပါ ။

( အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးပြားအဂါၤ ဗက္တီးရီးယားပိုး၀င္ၿခင္းေရာဂါသည္ ။ လိင္ဆက္ဆံမႈ မ်ားၿပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ၿဖစ္တတ္သည္ ။ )

Ref : Health Education of Vaginal Infection

သက္တန္႔ခ်ိဳ
27 August 2011

စာဖတ္ပရိတ္သတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ေလးစားေသာအားၿဖင့္.......................

6 comments:

 1. ကြၽန္မရဲ့မိန္းမကိုယ္ကအရမ္းနံေနပါတယ္လတ္တစစ္လိုေဆးမ်ိဳးသုံးျပီးေဆးေၾကာေပမယ့္လည္းအနံ႕မေပ်ာက္ပါဘူး
  သားဖြားမီးရပ္ဆရာဝန္သြားျပေတာ့လည္းဘာမွမျဖစ္ဘူးလို႕ေျပာပါတယ္မိန္းမကိုယ္ထဲထည့္ဖို႕ေဆးေတာ့ေပးလိုက္ပါတယ္ဒါေပမယ့္လည္းအနံ႕ကနံေနတုန္းပါပဲ
  အရင္ကအဲဒီလိုမျဖစ္ဖူးပါဘူး ကြၽန္မအိမ္ေထာင္က်တာတစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိပါျပီ ဘတ္တီးယီးရားဝင္တာမ်ားျဖစ္ႏိုင္မလားမသိဘူးေနာ္ ဘယ္လိုလုပ္ျပီးသိႏိုင္မလဲ
  ဘာလုပ္သင့္တယ္ထင္ပါသလဲ အၾကံေပးလို႕ရရင္ေပးပါေနာ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
  ab

  ReplyDelete
 2. မည္သူမဆိုကိုယ့္တကိုယ္ရည္သန္ ့ရွင္းမွဳကိုနည္းလမ္းမွန္မွန္နဲ ့ဂရုစိုက္နိုင္ရင္အေကာင္းဆံုးပါပဲ.... တင္ျပေပးတာေက်းဇူးပဲရွင့္..... ေမတၱာျဖင့္..... အာဂ်ီးမား

  ReplyDelete
 3. မိန္းမကိုယ္ကအရမ္းနံေနပါတယ္ဆိုရင္ ေက်ာက္ဖရံုသီကို အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္စားပါ။ ဥပမာ-ေက်ာက္ဖရံုယို၊ ေက်ာက္ဖရံုဟင္း။
  ေနတိုင္းလိုလို စားေပးပါက ကိုယ္နံေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။
  စာေရးဆရာ ဦးသာဂဒိုး ရဲ႕ နည္းပါ။

  ReplyDelete
 4. က်ြန္ မ မိန္း မ ကိုယ္က အျဖဴေရဆင္းတာ ၾကာ ေန ပါ ျပီ ရွင့္ ဒါ ကို ေပ်ာက္ ေအာင္ ဘယ္ လို လုပ္ ရ မလဲဆို တာ ေက်း ဇူးျပဳ၍ လမ္းညႊန္ ေပးပါ အုံး ရွင့္

  ReplyDelete
 5. က်ြန္ မ မိန္း မကိုယ္ က အျဖဴေရ ဆင္းတာ ၾကာ ေနျပီ
  ဆရာ ဝန္ ေပးတဲ႔ေဆး ေသာက္တာ လဲ မ ေပ်ာက္ လို႔ပါ ေပ်ာက္ ေအာင္ ဘယ္ လို လုပ္ ရမလဲ ဆို တဲ႔နည္းလမ္း
  ေကာင္းေလးမ်ား ရွိရင္ ေျပာ ျပ ေပးပါ ရွင့္

  ReplyDelete

ဒါေလးေတြေရာဖတ္ၿပီးၿပီလား

Related Posts with Thumbnails